Základka 10. díl – Ředitel

Ve sborovně základní školy Sever je poslední dobou poměrně frmol. Finišují se přípravy na projektech, což sebou nese nervózní atmosféru. Jediný, kdo je naprosto klidný je Evžen. Ten prozatím vypracoval jen několik malůvek. S tím je potřeba něco udělat, aby si před komisí neuhnal přílišnou ostudu. Do díla se tedy pouští Alice se Zolou, pro něž je práce na projektu Evžena hodně náročná. Zvláště, když se zaseknou na takové prkotině jako je „i“ ve slově míč. A to je ještě potřeba Evžena připravit na obhajobu před komisí. Nic smysluplného od něho zřejmě očekávat nelze, tedy bude úplně nejlepší, když použije nějaké neutrální výroky, co nikoho neurazí. Ve všem tom spěchu nemá Grepl vůbec čas podepsat pololetní vysvědčení. Pověřuje tedy školníka, který se stejně napodobováním podpisu druhých obstojně živí. Alois ale dostal velkou zakázku od Gotta a nemá tedy na nějaké další podepisování náladu. Úkoluje tedy Rózu, což vede k nedorozumění, při němž se vysvědčení přimíchají do krabice Gotta. Je tedy potřeba urgentně zastavit dodávku do Německa a ještě k tomu podpořit Grepla, jemuž ruply nervy. Nenáviděný mrkvička i ředitel Jihu se naparují, jako by to měli již v kapse. Je tedy zřejmě potřeba použít nahrávka, jenž dokazuje Mrkvičkův prohřešek. Celý gympl od Dušana opisoval a takovýhle člověk přeci nemůže dělat ředitele.

Comments are closed.